Edukacija

Joniškio r. savivaldybėje veikia 3 gimnazijos (Joniškio „Aušros“, turinti Suaugusiųjų mokymo skyrių, Žagarės ir Skaistgirio), 1 Specialioji mokykla Žagarėje, 1 progimnazija (Joniškio Mato Slančiausko), 4 pagrindinės mokyklos (Joniškio „Saulės“, Gasčiūnų, Kriukų ir Gataučių Marcės Katiliūtės), 2 neformaliojo švietimo įstaigos (Algimanto Raudonikio meno mokykla su atviru jaunimo centru ir Joniškio sporto centras), 4 lopšeliai darželiai („Ąžuoliukas“, „Saulutė“, „Vyturėlis“ ir „Vyšniukas“) ir 1 privatus vaikų darželis „Spalvų harmonija“.

 

Neformalus ugdymas

Rajono vaikams yra sudarytos sąlygos užsiimti ir papildoma veikla, tam Joniškyje plečiasi neformalaus ugdymo pasiūla. Šiuo metu rajone yra siūloma 20 neformaliojo ugdymo programų NVŠ). Savivaldybėje yra numatytos šio prioritetinės NVŠ programų kryptys: gamtos ir ekologijos ugdymo, techninės kūrybos, amatų mokymo, NVŠ programos, įgyvendinamos savivaldybės kaimiškose vietovėse. Šiuo metu NVŠ veiklas lanko 441  mokinys. Didžioji dalis vaikų renkasi fizinio aktyvumo, įvairių sporto šakų programas.

 

Sportas

Joniškio rajono savivaldybė daug dėmesio skiria sportui, nes jis yra svarbus socialinis faktorius ugdant sąmoningą ir sveiką visuomenę. Joniškio rajono savivaldybė remia sporto renginius, sporto organizacijas ir tam yra numačiusi specialias finansavimo programas. Gerų rezultatų pasiekę sportininkai kasmet apdovanojami piniginėmis premijomis. Joniškio rajono savivaldybės taryba 2018 m. premijoms skyrė 6000 Eur.  Premijos skirtos 41 sportininkui. Joniškio rajono savivaldybėje veiklą vykdo 29 sporto klubai.