Joniškyje sudaromos palankios sąlygos verslo ir pramonės plėtrai. Augančios pramonės sektoriaus gamybos apimtys lemia padidėjusią parduotos produkcijos apyvartą, o kartu ir didesnį užimtumą šiame sektoriuje.

Rajone išplėtotas smulkus ir vidutinis verslas. Vyrauja didmeninė ir mažmeninė prekyba, transporto priemonių remontas. Joniškis išlieka žemės ūkio kraštu, kuris yra pagrindinė regiono verslo šaka. Žemės derlingumas ypač palankus intensyviai žemės ūkio plėtrai, todėl dauguma ūkių atsinaujinę, dirba su šiuolaikiška technika, aktyviai dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse.

Gerėjant verslo aplinkai, vystant infrastruktūrą, sukuriama daugiau darbo vietų, todėl savo vietą Joniškyje gali atrasti ir tu.

23

tiek procentų didėjo darbo užmokestis 2015-2018 m. laikotarpyje

45

tiek ūkio subjektų vidutiniškai kasmet pasinaudoja savivaldybės skiriama smulkaus ir vidutinio verslo parama

66,3

tiek procentų Joniškio rajone sudaro įmonės, kuriose dirba nuo 0 iki 4 darbuotojų, tai rodo gerą aplinką vystytis smulkiesiems verslams

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

Kad verslą kurti ir vystyti būtų lengviau, kviečiame pasinaudoti Joniškio rajono savivaldybės teikiama parama:

 1. smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, gavusioms valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų projektams įgyvendinti (Užimtumo tarnybos administruojami projektai), – 300 Eur vienai darbo vietai įkurti;
 2. pareiškėjų metų palūkanoms už paskolas, suteiktas kredito įstaigų, projektams įgyvendinti ar veiklai plėsti ir paskolos sutarties administravimo  mokesčiui padengti:  – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 eurų;
 3. verslo planų, investicinių projektų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti parengimo išlaidų kompensavimas – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 400 eurų;
 4. projekto įgyvendinimui kofinansuoti – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 3000 eurų;
 5. pareiškėjų dalyvavimui parodose, mugėse, renginiuose, kuriuose tik pristatoma jų vykdoma veikla – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 600 eurų;
 6. parodų ir renginių, reprezentuojančių Joniškio rajoną, organizavimui remti ir organizavimo išlaidoms padengti – iki 100 proc.;
 7. seminarų ir mokymų išlaidoms padengti – iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 300 eurų;
 8. su steigimu susijusioms išlaidoms kompensuoti iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 150 eurų;
 9. įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidoms padengti, kai savivaldybė iš paramos lėšų iš dalies dengia turto, skirto įmonės plėtrai ir efektyvesnei veiklai užtikrinti, įsigijimo išlaidas: 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur;
 10. interneto svetainės sukūrimo išlaidoms padengti iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 eurų;
 11. informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių (išskyrus reklaminius skelbimus laikraščiuose) išlaidoms padengti – iki 400 eurų;
 12. išvykstamųjų misijų, skirtų tarptautiniams bendradarbiavimo ryšiams užmegzti ir palaikyti, išlaidoms padengti – iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 2000 eurų.
Verslo liudijimas – nuo 1 euro per metus

40 verslo liudijimų veiklų numatyta sumažinti verslo liudijimo kainą iki 1 euro. Už verslo liudijimus mažiau mokės tie, kurie užsiima gyvūnų kirpimo bei naminių gyvūnėlių veisimo veikla, keraminių buities gaminių bei dirbinių gamybos, žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymu bei kitomis veiklomis užsiimantys verslininkai.

Likusieji gali pasinaudoti savivaldybės lengvatomis, taikomomis verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams – nuo 25 proc. lengvatos dydžio bedarbiams, registruotiems užimtumo tarnyboje, 50 proc. dirbantiems asmenims, iki 100 proc. neįgaliesiems ar asmenims turintiems tradicinio amatininko ar meno kūrėjo statusus, kai verslo liudijimus išsiima savo veiklai.

Susidomėjai? Dėl verslo kūrimo pasikonsultuok su:
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro verslo vadybininku
Tel.: +370 426 51636
El. p.: verslas@visitjoniskis.lt

uzimtumo-tarnyba

Užimtumo tarnybos parama

Užimtumo tarnyba vykdo aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir kviečia visus, norinčius kurti verslą, tobulinti savo įgūdžius ir kvalifikaciją.

Verslininkui naudinga informacija

eimin


LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Ministerijos priimti teisės aktai, rengiami projektai, informacija apie ES struktūrinių fondų paramą bei ją reglamentuojantys teisės aktai.

vmi-katalogas


VMI informacinis bibliografinis katalogas

pateikiama bendroji, elektroninio deklaravimo, Lietuvoje taikomų mokesčių, lengvatų ir kita mokesčių mokėtojams aktuali informacija..

rc


Registrų centras

naujo juridinio asmens įregistravimo, išregistravimo, teisinės ir kitos informacijos apie viešas paslaugas teikimas juridiniams asmenims aktualiais klausimais.

lb


Lietuvos Respublikos centrinis bankas

Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai, užsienio bankų atstovybės, skyriai, kredito unijos, nuorodos i jų interneto tinklalapius.

vl-logo

VŠĮ „Versli Lietuva“

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įsteigta agentūra, skatinanti verslumą, tvarią ir modernią verslo plėtrą, startuolių ekosistemą bei eksportą Lietuvoje. „Versli Lietuva“ – tai „vienas langelis” verslui per visą jo raidos ciklą.

invega-logo


„Invega“

aktyvus verslo finansavimo partneris, skatinantis Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą.

Daugiau informacijos apie paramą verslui teikia:
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro verslo vadybininkas
Tel.: +370 426 51636
El. p.: verslas@visitjoniskis.lt