Tapimas ambasadore/iumi – tai savo miesto atstovavimas ir parodymas, kad didžiuojiesi būdama/s Joniškiete/čiu, nori skleisti gerąją žinią apie savo miestą, padėti surasti investuotojų, aktyviau įsitraukti į regiono vystymą. Kaip ambasadorė/ius galėsite ne tik konsultuoti, teikti idėjas savo regionui, bet taip pat burti globalių Joniškiečių bendruomenę šalyje, kurioje gyvenate, ir kitaip garsinti savo gimtąjį kraštą.

Tapk ambasadore/iumi

 

JONIŠKIO MIESTO AMBASADORIAI

Aida Abromas (Sidnėjus, Australija)

Aida Abromas – joniškietė, visuomenininkė ir lietuvybės puoselėtoja, nuo 2006 m. gyvena ir dirba lietuvių savaitraščio „Mūsų pastogė“ leidyboje Australijoje (Sidnėjaus mieste). Aida aktyviai dalyvauja Sidnėjaus lietuvių bendruomenės veikloje ir yra net kelių Australijos lietuvių bendruomenių valdybų atstovė.

„Darbas lietuviškoje bendruomenėje suteikia vidinį pasitenkinimą ir žinojimą, kad būdami nors ir toli nuo gimtinės savo dvasia esame kartu. Džiaugiuosi, kad gyvendama tolimame kontinente savo patirtimi ir gebėjimais galiu prisidėti prie lietuvybės išlaikymo ir skatinimo“, – sako A. Abromas. Jos aktyvumas ir bendravimo gebėjimai buvo greit pastebėti, tad ji tapo ne tik švenčių dalyve, bet ir bendruomenės renginių moderatore.

Ji su malonumu dalyvauja priimant svečius iš Lietuvos ir džiaugiasi galėdama kraštiečiams pristatyti žaliąjį žemyną, atvirą australišką kosmopolitinę bendruomenę, kultūrų skirtumus bei diskutuoti apie lietuviško identiteto išsaugojimą globaliame pasaulyje. Aidos pomėgiai – savanorystė, kelionės, sveika gyvensena ir su ja susijusi sportinė veikla, dalyvavimas socialiniuose projektuose.

Aidai Abromas Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Eglė Bačionytė (Čikaga, JAV)

Joniškietė Eglė Bačionytė jau keletą metų gyvena ir dirba Čikagoje (JAV), ji yra žiniasklaidos ir viešųjų ryšių specialistė, Čikagos konsulinio korpuso moterų klubo narė.

Eglė norėtų kviesti savo pažįstamus užsienyje atvažiuoti į Joniškį turistiniais tikslais, galėtų konsultuoti kultūros ir kūrybinės industrijos klausimais.

Atsiliepdama apie Joniškį Eglė pažymi, kad Joniškis –  ekologiško gyvenimo būdo vertinančių žmonių centras, natūralios produkcijos miestas.

„Čia vis daugiau žmonių ieško, kaip galėtų prisidėti prie ekologiško ir tvaraus gyvenimo būdo: pirkti  iš vietinių gamintojų augintą ar gamintą produkciją, atsisakyti plastikinių indų, važinėti dviračiais ar paspirtuku. Joniškis turi potencialo tapti ekologiškiausiu miestu Lietuvoje, į kurį kasmet suvažiuotų žmonės įsigyti ekologiškai išaugintos produkcijos.“ – sako Eglė.

Helma Bakūnienė (Leeds, Jungtinė Karalystė)

Helma Bakūnienė yra anglų kalbos specialistė, gyvena ir dirba vertėja valstybinėse Jungtinės Karalystės institucijose, vykdo tarptautinius projektus, dalyvauja užsienio lietuvių bendruomenės renginiuose ir veiklose.

Nuo 2011 m. iki dabar dirba Jungtinėje Karalystėje Leeds mieste teisinės kvalifikacijos vertėja nacionaliniam vertėjų registre, policijos ir teismų vertimų agentūroje, migracijos ir deportacijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos bei Leeds miesto savivaldybės vertimų skyriuje.

Jungtinėje Karalystėje lietuviai iš joniškietės Helmos sulaukia vienokios ar kitokios pagalbos, sprendžiant reikalus per įvairias valstybines institucijas socialinėje ir teisinėje srityse, ne tik Leeds, bet ir Hull, Nottingham, Liverpool miestuose.

Helmai Bakūnienei Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Joniškio miestą ir mokyklą garsino dar 2000–2010 metais, dirbdama Joniškio „Aušros“ gimnazijoje, rašydama ir vykdydama tarptautinius projektus.

„Aš visą laiką gyvenau ir dirbau Joniškyje, ir dabar ten gyvenu... tik dirbu JK, todėl man labai brangus mano miestas ir jo žmonės. Būti Joniškio rajono garbės ambasadore – didžiulė garbė ir įsipareigojimas.“

Simona Valančiūtė-Kaušas
(San Diegas, Kalifornijos valstija, JAV)

Simona Valančiūtė-Kaušas gimė ir augo Joniškyje, mokėsi „Aušros“ gimnazijoje, 1997 m. išvyko ir dabar gyvena San Diego mieste, Kalifornijos valstijoje. Šiuo metu joniškietė S. Valančiūtė-Kaušas yra nepelno siekiančios organizacijos „San Diego Oasis“ prezidentė, kuri vienija apie 1 tūkst. pagyvenusių žmonių iš San Diego. Organizacijos misija – padėti vyresnio amžiaus žmonėms būti socialiai aktyviems, sportuoti, mokytis, realizuoti save padedant vaikams siekti pažangos mokymo programose.

Aktyvi joniškietė yra San Diego Rotary klubo (4 pagal dydį pasaulyje) tarybos narė. Simona nori ir gali skleisti žinias apie savo gimtąjį miestą, padėti ieškoti reikalingų humanitarinių ryšių Joniškio savivaldybei ir joniškiečiams. Jos vadybinė ir profesinė patirtis JAV gali būti naudinga Joniškio bendruomenei ir organizacijoms, dirbti su pagyvenusiais žmonėmis bei tobulinti savo darbo metodus ar pritaikyti naujas idėjas.

Simonai Valančiūtei-Kaušas Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Žiedūna Gailiūtė-Frengstad 
(Opdalis, Norvegija)

Žiedūna Gailiūtė-Frengstad – joniškietė, gimusi ir užaugusi Kriukuose, jau du dešimtmečius gyvenanti,  kultūros ir švietimo srityje dirbanti Opdalio mieste, Norvegijoje. 

Kraštietė – muzikos pedagogė, vadovauja Norvegijos čempionato geriausiojo prizą mėgėjų grupėje pelniusiam vyrų chorui. Joniškietės darbas net ir šaltojoje Norvegijoje neliko be atsako. Kultūros centro muzikos mokykloje ir miesto vaikų darželyje už meistriškas muzikos pamokas ir aukštą vaikų meninio ugdymo lygį įvertinta Opdalio miesto (Norvegija)  nominacijomis. Miestas turi gražią tradiciją kartą per mėnesį teikti apdovanojimą – „Savaitės gėlę“– asmeniui nusipelniusiam  miesto visuomenei. Tokią nominaciją už nuoširdų darbą su vaikų choru padėkota ir kraštietei. Lietuvės darbo patirtimi dalijasi specializuoti Norvegijos žurnalai, jos darbo specifiką pastebėjo ir šios šalies pedagogai, ji kviečiama vesti tobulinimosi kursus ir seminarus.

Žiedūna groja klarnetu vietos pučiamųjų orkestre, yra subūrusi Norvegijos Opdalio apylinkėse gyvenančius lietuvius, juos įtraukia į kultūrinę veiklą, o  kiekvieną pavasarį, šventinę Norvegijos Konstitucijos dieną, lietuvišką kultūrą pristato vilkėdama tautinius drabužius. 

Kraštietė yra „pirmoji pagalba“ čia emigravusiems lietuviams – moko norvegų, kaip vertėja talkina lietuviams įvairiose valstybinėse institucijose. Ž. Gailiūtė-Frengstad vienija Opdalio apylinkėse gyvenančius lietuvius, palaiko ir puoselėja tautinę tapatybę, skleidžia gerą žinią ne tik apie Lietuvą, bet ir Joniškį, todėl yra puiki kandidatė ieškoti naujų partnerystės ryšių Joniškio rajono savivaldybei su Norvegijos Opdalio miesto kultūros ir ugdymo įstaigomis, dalintis patirtimi ir kultūriniais mainais. 

Žiedūnai Gailiūtei-Frengstad Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Rolandas Žalnierius
(Ryga, Latvija)

Rolandas Žalnierius – joniškietis, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, Lietuvos istorijos, geografijos etnokultūros, socialinių mokslų mokytojas metodininkas, projektų vadovas. Taip pat Joniškio kultūros centro Gataučių skyriaus renginių režisierius.

R. Žalnierius yra vienas iš lietuvių bendruomenės Latvijoje lyderių – jau dešimtį metų vadovauja Latvijos lietuvių bendruomenės senjorų liaudiškų šokių kolektyvui „Bijūnas“, nuo 2014 m. išrinktas Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininku. 2015 m. Vilniuje vykusiame XV Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimo posėdyje, kuriame dalyvavo 33 pasaulio valstybių atstovai,  R. Žalnierius išrinktas PLB vicepirmininku. 

Kraštietis jau keletą metų ne tik Latvijoje garsina Joniškio kraštą, bet ir bendradarbiauja organizuojant Latvijos-Lietuvos minėjimus, kalendorines šventes (kasmet dalyvauja Baltų vienybės dienos minėjime Jauniūnų kaime), prisideda organizuojant jaunimo, sportinius ir kultūrinius renginius Joniškio rajone, yra įvairių projektų sumanytojas ir įgyvendintojas,  taip pat žinomas kaip Lietuvos LRT  radijo ir televizijos laidų vedėjas Latvijoje. 

Rolandui Žalnieriui Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Audrius Pečiukas (JAV)

Joniškietis Audrius Pečiukas baigęs 11 klasių išvyko mokytis į Jungtinės Amerikos Valstijas, kur šiuo metu ir gyvena.
 
Hawaii Pacific universitete studijavo Informacinių kompiuterinių sistemų mokslo srityje, kur įgijo magistro laipsnį. Besimokydamas nepamiršo krepšinio, žaidė – mokyklos bei universiteto komandose.
 
Nuo 2015 m. neatlygintinai globoja į JAV atvykusius joniškiečius, dalyvauja krepšinio varžybose, važiuoja į Lietuvos ambasados JAV rengiamus krepšinio turnyrus.
 
Audrius neišsižada lietuviškų šaknų – skleidžia lietuvybę ir savo pasiekimais sporte garsina ne tik Joniškio kraštą, bet ir Lietuvą.

Benas Veikalas (JAV)

Benas Veikalas – buvęs Mato Slančiausko progimnazijos mokinys, 2000 m. išvyko į Ameriką, ten baigė San Diego Horizon vidurinę mokyklą. Vėliau studijavo ir baigė tarptautinių finansų bakalauro studijas MSCD universitete Denveryje (Metro State University of Denver).

Joniškietis nuo 2007 m. iki 2017 m. žaidė profesionalų krepšinį: Kėdainių „Nevėžio“ komandoje, aukščiausioje Čekijos lygio „Prostejov“ komandoje, Vokietijos Bonos „Telekom Baskets“ klube, Italijos aukščiausioje lygoje „Avellino“ klube, Vokietijos „Gotingeno“ komandos aukščiausioje lygoje. Šiuo metu gyvena Las Vegase (JAV), treniruoja sūnaus krepšinio komandą. 2019 m. rudenį Vašingtone vykusiame Lietuvos ambasadoriaus krepšinio taurei laimėti turnyre Benas subūrė JAV lietuvių ,,Joniškio Žiemgalos“ komandą ir atstovavo Joniškio kraštui.

Benas Veikalas palaiko glaudžius ryšius su Joniškio  M. Slančiausko progimnazija, vykdo aktyvią sportinę ir socialinę bendradarbiavimo veiklą, skatina jaunimą sportuoti.

Straipsnis apie Beną laikraštyje „Šiaulių kraštas“