Tapimas ambasadore/iumi – tai savo miesto atstovavimas ir parodymas, kad didžiuojiesi būdama/s Joniškiete/čiu, nori skleisti gerąją žinią apie savo miestą, padėti surasti investuotojų, aktyviau įsitraukti į regiono vystymą. Kaip ambasadorė/ius galėsite ne tik konsultuoti, teikti idėjas savo regionui, bet taip pat burti globalių Joniškiečių bendruomenę šalyje, kurioje gyvenate, ir kitaip garsinti savo gimtąjį kraštą.

Tapk ambasadore/iumi

Joniškio miesto ambasadorių žemėlapis

JONIŠKIO MIESTO AMBASADORIAI

Aida Abromas (Sidnėjus, Australija)

Aida Abromas – joniškietė, visuomenininkė ir lietuvybės puoselėtoja, nuo 2006 m. gyvena ir dirba lietuvių savaitraščio „Mūsų pastogė“ leidyboje Australijoje (Sidnėjaus mieste). Aida aktyviai dalyvauja Sidnėjaus lietuvių bendruomenės veikloje ir yra net kelių Australijos lietuvių bendruomenių valdybų atstovė.

„Darbas lietuviškoje bendruomenėje suteikia vidinį pasitenkinimą ir žinojimą, kad būdami nors ir toli nuo gimtinės savo dvasia esame kartu. Džiaugiuosi, kad gyvendama tolimame kontinente savo patirtimi ir gebėjimais galiu prisidėti prie lietuvybės išlaikymo ir skatinimo“, – sako A. Abromas. Jos aktyvumas ir bendravimo gebėjimai buvo greit pastebėti, tad ji tapo ne tik švenčių dalyve, bet ir bendruomenės renginių moderatore.

Ji su malonumu dalyvauja priimant svečius iš Lietuvos ir džiaugiasi galėdama kraštiečiams pristatyti žaliąjį žemyną, atvirą australišką kosmopolitinę bendruomenę, kultūrų skirtumus bei diskutuoti apie lietuviško identiteto išsaugojimą globaliame pasaulyje. Aidos pomėgiai – savanorystė, kelionės, sveika gyvensena ir su ja susijusi sportinė veikla, dalyvavimas socialiniuose projektuose.

Aidai Abromas Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d.  sprendimu Nr. T-194.

Eglė Bačionytė (Vilnius, Lietuva)

Joniškietė Eglė Bačionytė šiuo metu gyvena Vilniuje, kiek anksčiau  keletą metų gyveno ir dirbo Čikagoje (JAV), yra žiniasklaidos ir viešųjų ryšių specialistė, Čikagos konsulinio korpuso moterų klubo narė.

Eglė norėtų kviesti savo pažįstamus užsienyje atvažiuoti į Joniškį turistiniais tikslais, galėtų konsultuoti kultūros ir kūrybinės industrijos klausimais.

Atsiliepdama apie Joniškį Eglė pažymi, kad Joniškis –  ekologiško gyvenimo būdo vertinančių žmonių centras, natūralios produkcijos miestas.

„Čia vis daugiau žmonių ieško, kaip galėtų prisidėti prie ekologiško ir tvaraus gyvenimo būdo: pirkti  iš vietinių gamintojų augintą ar gamintą produkciją, atsisakyti plastikinių indų, važinėti dviračiais ar paspirtuku. Joniškis turi potencialo tapti ekologiškiausiu miestu Lietuvoje, į kurį kasmet suvažiuotų žmonės įsigyti ekologiškai išaugintos produkcijos.“ – sako Eglė.

Eglei Bačionytei Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės 2020 m. vasario 20 d. tarybos sprendimu Nr. T-10.

Helma Bakūnienė (Leeds, Jungtinė Karalystė)

Helma Bakūnienė yra anglų kalbos specialistė, gyvena ir dirba vertėja valstybinėse Jungtinės Karalystės institucijose, vykdo tarptautinius projektus, dalyvauja užsienio lietuvių bendruomenės renginiuose ir veiklose.

Nuo 2011 m. iki dabar dirba Jungtinėje Karalystėje Leeds mieste teisinės kvalifikacijos vertėja nacionaliniam vertėjų registre, policijos ir teismų vertimų agentūroje, migracijos ir deportacijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos bei Leeds miesto savivaldybės vertimų skyriuje.

Jungtinėje Karalystėje lietuviai iš joniškietės Helmos sulaukia vienokios ar kitokios pagalbos, sprendžiant reikalus per įvairias valstybines institucijas socialinėje ir teisinėje srityse, ne tik Leeds, bet ir Hull, Nottingham, Liverpool miestuose.

Joniškio miestą ir mokyklą garsino dar 2000–2010 metais, dirbdama Joniškio „Aušros“ gimnazijoje, rašydama ir vykdydama tarptautinius projektus.

„Man labai brangus mano miestas ir jo žmonės. Būti Joniškio rajono garbės ambasadore – didžiulė garbė ir įsipareigojimas.“

Helmai Bakūnienei Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės 2020 m. vasario 20 d. tarybos sprendimu Nr. T-13 .

Asta Gulijeva
(Stokholmas, Švedija)

Asta Gulijeva gimė ir augo Žagarėje (Joniškio r.), baigė Žagarės gimnaziją, toliau studijas pasirinko geografijos bei politikos mokslų srityse Vilniaus, Turku (Suomija) bei Upsalos (Švedija) universitetuose.

Šiuo metu gyvena Stokholme, Švedijoje ir dirba kartu su savivaldybėmis bei regionų administracijomis įgyvendinant ES projektus, kurių tikslas yra pagerinti vandens kokybę nacionaliniu lygmeniu. Ji jau apie dvidešimt metų dirba įvairiose tarptautinėse organizacijose, kurios sprendžia aplinkosaugos, žmogaus teisių bei demokratijos problemas.

„Malonu padėti kraštiečiams, kurie domisi Baltijos regiono aplinkosaugos klausimais, ieško bendradarbiavimo partnerių šioje bei kitose tarptautinio ne pelno siekiančiose bendradarbiavimo srityse“, – teigia Asta.

2009 metais yra laimėjusi Globalios Lietuvos apdovanojimą (Pasaulio Lietuvių Ekonomikos Forumas) už geriausią e-idėją kuriant Globalią Lietuvą. ​

Astai Gulijevai  Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T- 84.

Simona Valančiūtė-Kaušas
(San Diegas, Kalifornijos valstija, JAV)

Simona Valančiūtė-Kaušas gimė ir augo Joniškyje, mokėsi „Aušros“ gimnazijoje, 1997 m. išvyko ir dabar gyvena San Diego mieste, Kalifornijos valstijoje. Šiuo metu joniškietė S. Valančiūtė-Kaušas yra nepelno siekiančios organizacijos „San Diego Oasis“ prezidentė, kuri vienija apie 1 tūkst. pagyvenusių žmonių iš San Diego. Organizacijos misija – padėti vyresnio amžiaus žmonėms būti socialiai aktyviems, sportuoti, mokytis, realizuoti save padedant vaikams siekti pažangos mokymo programose.

Aktyvi joniškietė yra San Diego Rotary klubo (4 pagal dydį pasaulyje) tarybos narė. Simona nori ir gali skleisti žinias apie savo gimtąjį miestą, padėti ieškoti reikalingų humanitarinių ryšių Joniškio savivaldybei ir joniškiečiams. Jos vadybinė ir profesinė patirtis JAV gali būti naudinga Joniškio bendruomenei ir organizacijoms, dirbti su pagyvenusiais žmonėmis bei tobulinti savo darbo metodus ar pritaikyti naujas idėjas.

Simonai Valančiūtei-Kaušas Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-16.

Žiedūna Gailiūtė-Frengstad 
(Oppdal, Norvegija)

Žiedūna Gailiūtė-Frengstad – joniškietė, užaugusi Kriukuose, jau du dešimtmečius gyvena ir dirba  kultūros ir švietimo srityje, Oppdal’o mieste, Norvegijoje. 

Kraštietė – muzikos pedagogė, vertėja ir licenzijuota vaikų jogos instruktorė, kurios darbas su vaikais, net ir šaltojoje Norvegijoje neliko be atsako. Kultūros centro muzikos mokykloje ir savivaldybės darželyje už meistriškas pamokas ir aukštą vaikų meninio ugdymo lygį, darbą su vaikų choru įvertinta padėkomis. Miestas turi gražią tradiciją kartą per mėnesį teikti apdovanojimą – ,,Savaitės gėlė“– asmeniui nusipelniusiam  miesto visuomenei. Tokia nominacija už nuoširdų darbą su vaikų choru įteikta ir kraštietei.

Žiedūna aktyviai dalyvauja lietuvių bendruomenės veikloje, įtraukia kraštiečius į miesto kultūrinę veiklą. Kiekvieną pavasarį, šventinę Norvegijos Konstitucijos dieną, diriguoja jungtiniam miesto chorui, o  lietuvišką kultūrą pristato vilkėdama tautinius drabužius.

Kraštietė visada ištiesia pagalbos ranką emigravusiems lietuviams, kaip vertėja talkina įvairiose valstybinėse institucijose.

Žiedūnai Gailiūtei-Frengstad Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T-118.

Justina Smalkytė
(Paryžius, Prancūzija)

Justina gimė ir augo Joniškyje, mokėsi Joniškio „Aušros“ gimnazijoje, Vilniaus universitete įgijo istorijos mokslų bakalauro laipsnį, o toliau studijas tęsė Prancūzijos bei Vokietijos universitetuose.  Kraštietė  nuo 2014 m. gyvena, studijuoja ir dirba Prancūzijoje, šiuo metu dirba dėstytoja ir gilina žinias doktorantūros studijose Paryžiaus politikos mokslų institute.

„Esu humanitarinių mokslų doktorantė ir dėstytoja Paryžiaus politikos mokslų institute. Mielai pasidalinčiau savo žiniomis su Joniškio jaunuoliais, kurie planuoja studijas Prancūzijoje, domisi tarptautinių fondų parama studijoms ir moksliniams tyrimais užsienyje“, – sako Joniškio rajono garbės ambasadorė.

Justinai Smalkytei Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-133.

 

Rolandas Žalnierius
(Ryga, Latvija)

Rolandas Žalnierius – joniškietis, Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, Lietuvos istorijos, geografijos etnokultūros, socialinių mokslų mokytojas metodininkas, projektų vadovas. Taip pat Joniškio kultūros centro Gataučių skyriaus renginių režisierius.

R. Žalnierius yra vienas iš lietuvių bendruomenės Latvijoje lyderių – jau dešimtį metų vadovauja Latvijos lietuvių bendruomenės senjorų liaudiškų šokių kolektyvui „Bijūnas“, nuo 2014 m. išrinktas Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininku. 2015 m. Vilniuje vykusiame XV Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Seimo posėdyje, kuriame dalyvavo 33 pasaulio valstybių atstovai,  R. Žalnierius išrinktas PLB vicepirmininku. 

Kraštietis jau keletą metų ne tik Latvijoje garsina Joniškio kraštą, bet ir bendradarbiauja organizuojant Latvijos-Lietuvos minėjimus, kalendorines šventes (kasmet dalyvauja Baltų vienybės dienos minėjime Jauniūnų kaime), prisideda organizuojant jaunimo, sportinius ir kultūrinius renginius Joniškio rajone, yra įvairių projektų sumanytojas ir įgyvendintojas, LRT laidų specialusis korespondentas Latvijoje. 

Rolandui Žalnieriui Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T-119.

Vytautas Adomaitis
(Klaipėda, Lietuva)

Vytautas Adomaitis yra gimęs Girdžiūnų kaime, Paudruvės dvare, Joniškio rajone. Mokėsi Drąsutaičių pradinėje ir Joniškio II vidurinėje (dabar „Saulės“ pagrindinė) mokyklose. Baigė Vilniaus universitetą, studijavo Klaipėdos universitete, baigė bankininkystės programą Roskildės universitete (Danija), stažavosi ISEAD universitete (Prancūzija). 

Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Joniškio rajono savivaldybės vadovas – 1990-1994 m. Joniškio rajono savivaldybės Tarybos pirmininkas.

27-erius darbinės veiklos metus skyrė  bankininkystei. Įkūrė banko ,,Hermis“ filialą Joniškyje, vėliau veiklą tęsė Klaipėdoje. Daugiau nei 20 metų dirbo Swedbank AB Vakarų Lietuvos regiono valdytoju. Vadovavo šio banko  padaliniams Klaipėdos, Šiaulių, Telšių ir Tauragės apskrityse.
Šiuo metu vadovauja Klaipėdos universiteto ateities paramos fondui, kuris yra antrasis universitetinis Neliečiamojo kapitalo fondas Lietuvoje. Yra šio fondo kūrėjas.

Dirbdamas Joniškyje V. Adomaitis prisidėjo prie eilės reikšmingų rajonui projektų įgyvendinimo ­– Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus įkūrimo, Žiemgalos draugijos Joniškio skyriaus sukūrimo, gatvių pavadinimų keitimo, Sidabrės 700 metų jubiliejaus, sovietinių karių kapinių iškėlimo iš miesto centro, Joniškio vandenvietės nugeležinimo ir nuotekų valymo įrengimų atnaujinimo, naujųjų miesto kapinių įrengimo.

,,Man tenka garbė atstovauti Joniškio kraštą Klaipėdoje. Noriu padėti joniškiečiams atrasti Klaipėdą, o klaipėdiečiams – pažinti Joniškį. Manau, kad kartu su rajono savivaldybės vadovais ir institucijomis rasime būdų, kaip suartinti bendrystę tarp miestų. Esu pasirengęs konsultuoti ir patarti Joniškio krašto jaunimui dėl studijų Klaipėdos mieste.“

Lietuvos savivaldos 90 metų jubiliejaus proga (2009 m.) už Joniškio krašto istorijos ir tradicijų puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą nepriklausomos Lietuvos vietos savivaldos kūrime V. Adomaičiui įteiktas mero padėkos ženklas.

Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 31 d.  sprendimu Nr. T-153.

Benas Veikalas (JAV)

Benas Veikalas – buvęs Mato Slančiausko progimnazijos mokinys, 2000 m. išvyko į Ameriką, ten baigė San Diego Horizon vidurinę mokyklą. Vėliau studijavo ir baigė tarptautinių finansų bakalauro studijas MSCD universitete Denveryje (Metro State University of Denver).

Joniškietis nuo 2007 m. iki 2017 m. žaidė profesionalų krepšinį: Kėdainių „Nevėžio“ komandoje, aukščiausioje Čekijos lygio „Prostejov“ komandoje, Vokietijos Bonos „Telekom Baskets“ klube, Italijos aukščiausioje lygoje „Avellino“ klube, Vokietijos „Gotingeno“ komandos aukščiausioje lygoje. Šiuo metu gyvena Las Vegase (JAV), treniruoja sūnaus krepšinio komandą. 2019 m. rudenį Vašingtone vykusiame Lietuvos ambasadoriaus krepšinio taurei laimėti turnyre Benas subūrė JAV lietuvių ,,Joniškio Žiemgalos“ komandą ir atstovavo Joniškio kraštui.

Benas Veikalas palaiko glaudžius ryšius su Joniškio  M. Slančiausko progimnazija, vykdo aktyvią sportinę ir socialinę bendradarbiavimo veiklą, skatina jaunimą sportuoti.

Benui Veikalui Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės 2020 m. vasario 20 d. tarybos sprendimu Nr. T-11.

Straipsnis apie Beną laikraštyje „Šiaulių kraštas“

Audrius Pečiukas (JAV)

Joniškietis Audrius Pečiukas baigęs 11 klasių išvyko mokytis į Jungtinės Amerikos Valstijas, kur šiuo metu ir gyvena.
 
Hawaii Pacific universitete studijavo Informacinių kompiuterinių sistemų mokslo srityje, kur įgijo magistro laipsnį. Besimokydamas nepamiršo krepšinio, žaidė – mokyklos bei universiteto komandose.
 
Nuo 2015 m. neatlygintinai globoja į JAV atvykusius joniškiečius, dalyvauja krepšinio varžybose, važiuoja į Lietuvos ambasados JAV rengiamus krepšinio turnyrus.
 
Audrius neišsižada lietuviškų šaknų – skleidžia lietuvybę ir savo pasiekimais sporte garsina ne tik Joniškio kraštą, bet ir Lietuvą.
 
Audriui Pečiukui Joniškio rajono garbės ambasadoriaus vardas suteiktas Joniškio rajono savivaldybės 2020 m. vasario 20 d. tarybos sprendimu Nr. T-12