2090

mokinių ugdomi Joniškio rajono švietimo įstaigose

924

moksleiviai lanko neformaliojo ugdymo įstaigas

382

pedagogai ugdo rajono jaunąją kartą

Švietimo, kultūros ir sporto situacija Joniškio rajone 2022-2023 mokslo metais:

3 gimnazijos

1. Joniškio „Aušros“ gimnazija (su Suaugusiųjų mokymo skyriumi);
2. Joniškio rajono Žagarės gimnazija su ikimokyklinio ugdymo skyriumi;
3. Joniškio rajono Skaistgirio gimnazija su ikimokyklinio ugdymo skyriumi.

 

1 progimnazija – Joniškio Mato Slančiausko progimnazija.

2 pagrindinės mokyklos su 3 ikimokyklinio ugdymo skyriais, 1 skyriumi daugiafunkciu centru, 1 Specialiojo ugdymo skyriumi:
1. Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla (su Specialiojo ugdymo skyriumi, Dienos užimtumo centru ir Plikiškių skyriumi-daugiafunkciu centru);
2. Joniškio rajono pagrindinė mokykla, turinti 3 skyrius: Gataučių Marcės Katiliūtės, Gasčiūnų ir Kriukų su ikimokykliniu ugdymu).

1 specialioji mokykla – Žagarės specialioji mokykla su Dienos užimtumo centru.

1 profesinio ugdymo įstaiga – Joniškio Žemės ūkio mokykla.

4 ikimokyklinės įstaigos:
1. Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ su Bariūnų skyriumi;
2. Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ su specialiojo ugdymo grupe „Boružiukas“;
3. Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“;
4. 1 nevalstybinė įstaiga (NVO) VŠĮ „Spalvų harmonija“ su ikimokyklinio ugdymo darželiu „Mažylis“.

4 Neformalios ugdymo įstaigos su 1 formalųjį švietimą papildančiu ugdymu FŠPU:
1. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla su Žagarės filialu ir Atviru jaunimo centru Joniškyje, vaikų dienos centrais: Joniškyje „Žadintuvas“ ir Kriukuose „Erdvė“;
2. Joniškio sporto centras (sportinis ugdymas vykdomas pagal futbolo, imtynių, karatė, krepšinio, lengvosios atletikos, stalo teniso, tinklinio, žolės riedulio ir  gimnastika visiems sporto šakų programas);
3. Joniškio švietimo centras su pedagogine psichologine tarnyba;
4. 1 nevalstybine įstaiga (NVO) VŠĮ „Spalvų harmonija“ su YAMAHA muzikos mokykla.

Neformalaus vaikų švietimo  9 laisvieji mokytojai, dirbantys pagal verslo liudijimą; 6 NVO organizacijos ugdymui: Lietuvos skautija, Lietuvos šaulių sąjunga, Klubas „Žagarės Kentaurai“, biudžetinė įstaiga Joniškio r. savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka ir 2 VŠĮ: „Robotikos akademija“ ir „Saned“.

Kultūros įstaigos rajone 2022 m.:
1. Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka su 17 filialų: Žagarės, Bariūnų, Daunoravos, Gaižaičių, Gataučių, Jurdaičių, Kepalių, Kirnaičių, Kriukų, Linkaičių, Maldenių, Plikiškių, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio, Stungių, Stupurų;
2. Joniškio kultūros centras su 10 skyrių: Gataučių, Jakiškių, Kirnaičių, Rudiškių, Satkūnų, Kriukų, Lieporų, Bariūnų, Maldenių, Skaistgirio;
3. Žagarės kultūros centras (veikla apima Žagarės ir Gaižaičių seniūnijų teritorijas);
4. Joniškio istorijos ir kultūros muziejus su 3 padaliniais (Mato Slančiausko sodyba-muziejus, Rudiškių muziejus, Žagarės filialas) ir Joniškio Raudonosios ir Baltosios sinagogų kompleksas.

  • Nuo 2020 m. sėkmingai įgyvendinama Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa (liepos-rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu). Programos tikslas –  didinti jaunimo užimtumą vasarą, padėti įgyti praktinių įgūdžių. Programa skirta savivaldybės jaunimui nuo 16 iki 23 m., besimokančiam ugdymo įstaigoje ir deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybėje.
  • Minint Jaunimo metus (2022) Joniškio miesto parke įrengta erdvė jaunimui, kuriai iš savivaldybės biudžeto skirti 32 498,30 Eur: įrengti du stacionarūs lauko stalo teniso stalai, lauko hamakai, pavėsinės,  siena, skirta graffiti piešiniams. Erdvėje veikia ir belaidis interneto ryšys.
  • Joniškio rajono savivaldybė finansuoja Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) programos įgyvendinimą. JST programa – tai 6 mėn. trukmės programa, skirta jaunuoliams nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai ne mažiau kaip 35 val. per mėnesį savanoriauja pasirinktoje organizacijoje. Joniškio rajone tokių organizacijų yra net 16.
  • Aktyviai dirba Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT). Tai visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaryta iš Joniškio rajono savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos ir jaunimo atstovų (14–29 metų amžiaus). SJRT patvirtinama savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui ir nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus, teikia savivaldybės institucijoms, įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo priemonių finansavimo.
  • Joniškio rajono savivaldybėje yra veikiančių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių. Aktyviausiai veikiančios yra šios organizacijos: Joniškio „Saulės pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras, Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų informavimo centras, Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ Joniškio skyrius, Skaistgirio jaunimo klubas. Kasmet jaunimo organizacijos gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą iš savivaldybės biudžeto Jaunimo iniciatyvų projektams.  
  • Jaunai šeimai pasinaudojus finansine paskata pirmam būstui įsigyti iš valstybės biudžeto (t. y., kai suteikiama subsidija iš kredito davėjo) galima papildomai kreiptis dėl finansinės paramos, teikiamos iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto.
  • Joniškio rajono savivaldybės finansinė parama pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikiama, vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-242.​
  • Savivaldybės finansinės paramos dydis jaunai šeimai yra 10 proc. būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos, bet ne daugiau kaip 5 tūkstančiai eurų.