Joniškio rajone išplėtotas smulkus ir vidutinis verslas, vyrauja didmeninė ir mažmeninė prekyba, paslaugų sritis, transporto priemonių remontas. Rajonas išlieka žemės ūkio kraštu, kuris yra pagrindinė regiono verslo šaka. Žemės derlingumas ypač palankus intensyviai žemės ūkio plėtrai, todėl dauguma ūkių atsinaujinę ir dirba su šiuolaikiška technika, aktyviai dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse.

Gerėjant infrastruktūrai ir  verslo aplinkai, kuriama daugiau darbo vietų, todėl savo vietą Joniškyje gali atrasti ir tu.

20 898


nuolatinių gyventojų skaičius Joniškio rajono savivaldybėje
2022 m.pradžioje

65,2

rajone sudaro įmonės, kuriose dirba nuo 0 iki 4 darbuotojų, tai rodo gerą aplinką vystytis smulkiesiems verslams

1436,1


toks vidutinis darbo užmokestis (bruto)
2022 m.

53

ūkio subjektai 2022 metais pasinaudojo savivaldybės skiriama smulkaus ir vidutinio verslo parama

6,2

2022 m. duomenimis nedarbas Joniškio rajone
1,9 proc. mažesnis nei šalies vidurkis

370

Joniškio rajono naujagimiams padovanota kūdikio kraitelių  (2023 m.)

Joniškio rajono savivaldybė dirbdama su Užimtumo tarnyba siekia kuo aktyvesnio vietos gyventojų užimtumo, socialinės atskirties mažinimo, darbo vietų kūrimo, pasiūlos ir paklausos suderinamumo. Siekiant užkirsti kelią darbui šešėlyje ir piktnaudžiavimui dirbant pagal paslaugų kvitus, reguliariai yra organizuojamos darbo rinkos dienos seniūnijose, kurios efektyviai prisideda prie nedarbo mažinimo rajone.

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

Kad verslą kurti ir vystyti būtų lengviau, kviečiame pasinaudoti Joniškio rajono savivaldybės teikiama parama:

Eil. Nr.

Priemonė

Didžiausias finansavimo dydis

1.1.

Steigimo išlaidų kompensavimas 

iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 150 Eur

1.2.

Metų palūkanoms už paskolas, suteiktas kredito įstaigų, projektams įgyvendinti ar veiklai plėsti, ir paskolos  sutarties administravimo  mokesčio kompensavimas

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

1.3.

Seminarų ir mokymų išlaidų kompensavimas

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 300 Eur

1.4.

Informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidų kompensavimas

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 600 Eur

1.5.

Interneto svetainės sukūrimo ir atnaujinimo išlaidų kompensavimas 

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

1.6.

Darbų saugos ir duomenų apsaugos dokumentų tvarkymo išlaidų kompensavimas 

iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur

1.7.

Įrangos, įrankių ir individualių darbų saugos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas 

iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 2000 Eur

1.8.

Nekilnojamojo turto, kuriame verslas vykdo veiklą,  nuomos išlaidų kompensavimas 

iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur

1.9.

Verslo planų, investicinių projektų, paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti, parengimo išlaidų kompensavimas

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

1.10.

Projekto įgyvendinimo išlaidų dalinis finansavimas (kofinansavimas)

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

1.11.

Verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidų, susijusių su vykdomomis veiklomis, statinio techninės priežiūros išlaidų kompensavimas

iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur

1.12.

Infrastruktūros projektų parengimo išlaidų kompensavimas 

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur

1.13.

Dalyvavimo vietinėse ir tarptautinėse parodose, verslo misijose išlaidų finansavimas 

iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur išlaidų, patirtų dalyvavimo parodoje, kurioje  dalyvavęs SVV subjektas produkcija neprekiavo;

iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur išlaidų, patirtų dalyvavimo parodoje, kurioje vienu metu dalyvauja ne mažiau kaip 3 SVV subjektai, veikiantys Joniškio rajone;

iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 2000 Eur išlaidų, patirtų verslo misijoje, kurioje vienu metu dalyvauja ne mažiau kaip 3 SVV subjektai, veikiantys Joniškio rajone

1.14.

SVV įmonėms, gavusioms valstybės finansinę paramą vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektams įgyvendinti 

300 Eur vienai darbo vietai įkurti

1.15.

Vienkartinė subsidija nukentėjusiems nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

iki 150 Eur vienam Nuostatų 4.3.2 papunktyje nurodytam pareiškėjui

Verslo liudijimas – nuo 1 euro per metus

41 veiklai sumažinta verslo liudijimo kaina iki 1 euro. Už verslo liudijimus mažiau moka tie, kurie užsiima gyvūnų kirpimo bei naminių gyvūnėlių veisimo veikla, keraminių buities gaminių bei dirbinių gamybos, žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymu bei kitomis veiklomis užsiimantys verslininkai.

Likusieji gali pasinaudoti savivaldybės lengvatomis. Lengvatos yra taikomos verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams – nuo 25 proc. lengvatos dydžio bedarbiams, registruotiems užimtumo tarnyboje, 50 proc. dirbantiems asmenims, iki 100 proc. neįgaliesiems ar asmenims turintiems tradicinio amatininko ar meno kūrėjo statusus, kai verslo liudijimus išsiima savo veiklai.

Susidomėjai? Dėl verslo kūrimo pasikonsultuok su:
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centru
Tel.: +370 426 52388 
El.paštas: [email protected]

uzimtumo-tarnyba

Užimtumo tarnybos parama

Užimtumo tarnyba vykdo aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir kviečia visus, norinčius kurti verslą, tobulinti savo įgūdžius ir kvalifikaciją.

Verslininkui naudinga informacija

eimin


LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Ministerijos priimti teisės aktai, rengiami projektai, informacija apie ES struktūrinių fondų paramą bei ją reglamentuojantys teisės aktai.

vmi-katalogas


VMI informacinis bibliografinis katalogas

pateikiama bendroji, elektroninio deklaravimo, Lietuvoje taikomų mokesčių, lengvatų ir kita mokesčių mokėtojams aktuali informacija..

rc


Registrų centras

naujo juridinio asmens įregistravimo, išregistravimo, teisinės ir kitos informacijos apie viešas paslaugas teikimas juridiniams asmenims aktualiais klausimais.

lb


Lietuvos Respublikos centrinis bankas

Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai, užsienio bankų atstovybės, skyriai, kredito unijos, nuorodos i jų interneto tinklalapius.

vl-logo

VŠĮ „Versli Lietuva“

Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įsteigta agentūra, skatinanti verslumą, tvarią ir modernią verslo plėtrą, startuolių ekosistemą bei eksportą Lietuvoje. „Versli Lietuva“ – tai „vienas langelis” verslui per visą jo raidos ciklą.

invega-logo


„Invega“

aktyvus verslo finansavimo partneris, skatinantis Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą.

Daugiau informacijos apie paramą verslui teikia:
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras

Tel.: +370 426 52388 El. p.: [email protected]

Tab #1

I am tab content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tab #2